ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΑΛΟΔΗΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΞΟΔΟΙ

Στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ’ της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.2009/1992 (ΦΕΚ.18Α)Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα:να λάβουν άδεια εξασκήσεων επαγγέλματος να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και στις σχολές των Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτωννα εγγραφούν στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) (κατά προτεραιότητα σε σχετικά με την ειδικότητά τους αντικείμενα)ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ(ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ)Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:- χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής- εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών- εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές- επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό (όργανα, εργαλεία, συσκευές, υλικά)- καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα των επεμβάσεών του- κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά- παρακολουθεί και συντονίζει ομάδα- ασχοληθεί με επιτυχία στην εγατάσταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και κατά περίπτωση την επισκευή μηχανών παραγωγής κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών- απασχοληθεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κεφαλαιουχικών η καταναλωτικών αγαθών, εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων ως τεχνίτες συντήρησης και σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμούΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ(ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ)Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:- ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες και τις προδιαγραφές του μελετητή και του κατασκευαστή- εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας- χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου- εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και εγκαταστάσεις κεντρικού και βιομηχανικού αερισμού και κλιματισμού- ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων- αχοληθεί με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τόσο τοπικών κλιματιστικών μονάδων όσο και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων- απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτες συντήρησηςΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ(ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά δεξιότητες πυ τον καθιστά ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζσονται με το αυτοκίνητο, όπως:- έλεγχο λειτουργίας επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου- έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτουΟ απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να αποκτήσει τις παρακάτων επαγγελματικές άδειες:- μηχανοτεχνίτη (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)- τεχνίτη συστήματος πεδησης ή αναρτήσεων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)- τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας)- τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (απαιτείται πτυχίο και 1έτος προϋπηρεσίας)τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)- ηλεκτροτενίτη ή τεχνίτη οργάνων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)- τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσασερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τρο΄χων (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας)- τεχνίτη βαφής (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)Ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να εργαστεί:- στους οργανισμούς ΔΕΚΟ – Δημόσιες υπηρεσίες- σε συνεργεία επισκεύής αυτοκινήτων – οχημάτων- σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων- σε εταιρείες εμπορίες ηλεκτρολογικών και ηλκτρονικών ειδών αυτοκινήτωβν- σαν ελεύθερος επαγγελματίαςΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΎΩΝ(ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ)Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή σαν υπάλληλος σε:- βιομηχανία ή βιοτεχνία ή εταιρεία συναρμολόγησης Η/Υ- τεχνική εταιρεία ή συνεργείο εγκατάστασης συστημάτων η/υ και δικτύων- τεχνική εταιρεία εγκατάστασης δομημένων καλωδιώσεων για δίκτυα η/υ- υπολογιστικά κέντρα μικρών ή μεγάλων εταιρειών ή παροχές υπηρεσιών του διαδικτύου- καταστήματα πώλησης η/υ και δικτυακών προϊόντων- σε τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών συστημάτων και δικτύωνΤα κύρια και ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας είναι:- Συναρμολογεί, εγκαθιστά και ελέγχει την λειτουργία η/υ και περιφερειακών συσκευών και δικτύων- προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση και επισκευή βλαβών Η/Υ, περιφερειακών και δικτύων- εγκαθιστά δομημένες καλωδιώσεις για δίκτυα υπολογιστών- κάνει τις εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμμάτων που είναι απαραίτητες για την καλύτερη απόδοση απλών Η/Υ, συνδέσεις περιφερειακών ή Δικτύων (Λειτουργικά συστήματα, αυτοματισμοί γραφείου, εγκατάσταση προγραμμάτων, υποστήριξη χρηστών)

Πηγή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Related posts

Leave a Comment